Pizza Pepperoni12,50€

Ingredients:
    • Tomato base
    • Mozzarella
    • Double pepperoni
    • Olives