Pizza Steak’n cheese13,50€

Ingredients:
  • Tomato base
  • Mozzarella
  • Ground beef
  • Raclette