Pizza Torrero13,00€

Ingrédients:
  • Base tomate
  • Mozzarella
  • Jambon blanc
  • Chorizo